Giá: 215,000VND/túi
Giá: 30,000VND/kg
Giá: 40,000VND/kg
Giá: 91,000VND/kg
Giá: 65,000VNDhộp

Thực phẩm

Cà rốt Đà Lạt

Giá: 30,000VND/kg

Rau củ Organic

Cà Tím Đà Lạt

Giá: 30,000VND/kg
Giá: 1,400,000VND/set hủ 500gr
Giá: 1,500,000VND/bình 750ml
Giá: 595,000VND/set 10 ống

Rau củ Organic

CỦ CẢI TRẮNG

Giá: 35,000VND/kg

Rau củ Organic

CỦ HÀNH TÂY

Giá: 38,000VND/kg

Rau củ Organic

CỦ TỎI

Giá: 60,000VND/kg

Rau củ Organic

ĐẬU BẮP

Giá: 20,000VND/kg