Giá: 30,000VND/kg
Giá: 40,000VND/kg
Giá: 91,000VND/kg
Giá: 30,000VND/kg

Thực phẩm

Cà rốt Đà Lạt

Giá: 30,000VND/kg

Rau củ Organic

Cà Tím Đà Lạt

Giá: 30,000VND/kg

Rau củ Organic

CỦ CẢI TRẮNG

Giá: 35,000VND/kg

Rau củ Organic

CỦ HÀNH TÂY

Giá: 38,000VND/kg

Rau củ Organic

CỦ TỎI

Giá: 60,000VND/kg

Rau củ Organic

ĐẬU BẮP

Giá: 20,000VND/kg

Rau củ Organic

Gừng non

Giá: 85,000VND/kg

Rau củ Organic

NẤM KIM CHÂM BIOVEGI

Giá: 25,000VND/gói 150gr

Rau củ Organic

NẤM LINH CHI HOKTO

Giá: 39,000VND/hộp

Rau củ Organic

RAU CẢI NGỌT

Giá: 40,000VND/kg
Giá: 40,000VND/kg

Trái cây theo mùa

THANH NHÃN VIỆT NAM

Giá: 50,000VND/kg
Hết sản phẩm
Hết sản phẩm
Giá: 50,000VND/kg
Hết sản phẩm
Giá: 60,000VND62,000VND
Hết sản phẩm
Giá: 48,000VND/kg