Giá: 190,000VND/kg
Hết sản phẩm

Trái cây trong nước

CHUỐI CAO

Giá: 38,000VND/nải
Hết sản phẩm

Trái cây trong nước

CHUỐI XIÊM

Giá: 35,000VND/nải
Hết sản phẩm

Trái cây trong nước

DƯA LÊ

Giá: 15,000VND/kg
-40%
Hết sản phẩm

Trái cây theo mùa

Hồng không hạt Quản Bạ

Giá: 120,000VND/KG
Hết sản phẩm
Giá: 130,000VND/KG