Thực phẩm khi đã sấy khô có thật sự tốt như bạn thường nghĩ?