Giá: 295,000VND/túi 1kg

Các loại hạt

Hạt dẻ Nhật Topvalu

Giá: 160,000VND/túi 225gr
-15%
Giá: 162,000VND/túi 500gr
Giá: 195,000VND/túi
Giá: 250,000VND/túi 600gr
Giá: 250,000VND/túi 800gr