Giá: 295,000VND/túi 1kg
-10%

Các loại hạt

Hạt dẻ Nhật Topvalu

Giá: 144,000VND/túi 225gr
Giá: 135,000VND/túi
-10%
Giá: 225,000VND/túi 600gr
-10%
Giá: 225,000VND/túi 800gr
Hết sản phẩm
Giá: 190,000VND/túi 500gr
Hết sản phẩm
Giá: 195,000VND/túi