Giá: 70,000VND
Giá: 90,000VND
Giá: 90,000VND
Giá: 485,000VND
Giá: 485,000VND

Thịt - Trứng

COMBO SƯỜN 3 MÓN

Giá: 580,000VND
Giá: 690,000VND
Giá: 270,000VND
Giá: 180,000VND
Giá: 150,000VND