Giá: 260,000VND

Hải sản - Sashimi

SÒ ĐIỆP NGUYÊN CON MIYAGI

Giá: 590,000VND/túi

Hải sản - Sashimi

Cá Hồi Nauy – KG

Giá: 620,000VND830,000VND/kg
Giá: 230,000VND/khay 100gram
Hết sản phẩm
Hết sản phẩm
Hết sản phẩm
Giá: 790,000VND
Hết sản phẩm
Hết sản phẩm

Hải sản - Sashimi

Mực Baby Túi 1kg – Túi

Giá: 290,000VND
Hết sản phẩm
Giá: 360,000VND
Hết sản phẩm
Giá: 300,000VND
Hết sản phẩm
Giá: 260,000VND