Trái cây nhập khẩu

Blue Berry NZL – Hộp

Giá: 170,000VND

Trái cây nhập khẩu

Blueberry Mỹ

Giá: Liên hệ

Trái cây nhập khẩu

Blueberry NZL Jumboz Premium

Giá: Liên hệ

Trái cây nhập khẩu

Cam Cara đỏ Mỹ

Giá: 70,000VND190,000VND

Trái cây nhập khẩu

Cam Navel Mỹ ruột vàng – Kg

Giá: 120,000VND195,000VND

Trái cây nhập khẩu

Cam Navel Úc ruột vàng

Giá: Liên hệ

Trái cây nhập khẩu

Chà Là Đỏ Ấn Độ – Kg

Giá: Liên hệ

Trái cây nhập khẩu

Chà là vàng Ấn Độ

Giá: Liên hệ

Trái cây nhập khẩu

Cherry đỏ Canada s9.5 – KG

Giá: Liên hệ

Trái cây nhập khẩu

Dâu tây Úc size A – hộp

Giá: 790,000VND890,000VND

Trái cây nhập khẩu

Kiwi vàng New Zealand

Giá: Liên hệ

Trái cây nhập khẩu

Kiwi xanh Newzealand – Kg

Giá: Liên hệ
Giá: 350,000VND480,000VND
Giá: 255,000VND350,000VND
Giá: 520,000VND

Trái cây nhập khẩu

Lê Singo Hàn Quốc – Kg

Giá: 190,000VND260,000VND

Trái cây nhập khẩu

Lê Singo Irroro Class 1 Hàn Quốc

Giá: 190,000VND260,000VND

Trái cây nhập khẩu

Lê Singo Irroro Hàn Quốc size 6

Giá: /KG

Trái cây nhập khẩu

LỰU ẤN ĐỘ – Kg

Giá: 750,000VND790,000VND/KG

Trái cây nhập khẩu

Nho mẫu đơn Hàn Quốc – chùm

Giá: 850,000VND1,740,000VND