Trái cây nhập khẩu

Bơ Asean Việt Nam – KG

Giá: 135,000VND195,000VND

Trái cây nhập khẩu

Cam Navel Mỹ ruột vàng – Kg

Giá: 180,000VND295,000VND

Trái cây nhập khẩu

Cam Navel Sấy Thăng Hoa – Hủ

Giá: 135,000VND

Trái cây nhập khẩu

Dâu Hàn Quốc – Hộp

Giá: 410,000VND860,000VND

Trái cây nhập khẩu

Dâu JoyFarm HQ Sấy Thăng Hoa

Giá: 280,000VND

Trái cây nhập khẩu

Dưa Chamoe Hàn Quốc – Kg

Giá: 695,000VND795,000VND
Giá: Liên hệ

Trái cây nhập khẩu

Hồng giòn NZL s12 – KG

Giá: 150,000VND630,000VND
Giá: 295,000VND

Trái cây nhập khẩu

Kim chi Hàn Quốc – KG

Giá: 295,000VND

Trái cây nhập khẩu

Kiwi vàng New Zealand

Giá: Liên hệ

Trái cây nhập khẩu

Lê Singo GoldGAP Hàn Quốc – kg

Giá: 190,000VND250,000VND

Trái cây nhập khẩu

Lê Singo Hàn Quốc size 7

Giá: 80,000VND350,000VND

Trái cây nhập khẩu

Lê Singo Irroro Hàn Quốc size 6

Giá: /KG

Trái cây nhập khẩu

LỰU ẤN ĐỘ – Kg

Giá: 650,000VND680,000VND/KG
Giá: Liên hệ/hộp
Giá: 180,000VND

Trái cây nhập khẩu

Nho đỏ Crimson Seedless Úc – KG

Giá: Liên hệ

Trái cây nhập khẩu

QUÝT AI CẬP – Kg

Giá: 160,000VND235,000VND
Giá: 199,000VND240,000VND